Zwroty

Adres do zwrotu
AGADOL ŁAZIENKI RYSZARD JASIK
WOJSKA POLSKIEGO 52 C
56-400 OLEŚNICA

1.1 Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument (osoba prywatna ), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Przedsiębiorcy lub na adres mailowy   sklep@agadollazienki.pl Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy 

1.2 Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy kupna- sprzedaży, liczy się od dnia doręczenia towaru przez kuriera. 

1.3 Zwrot towaru powinien nastąpić bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (po tym terminie zwrot zostanie odrzucony).

1.4 W miarę możliwości prosimy o załączenie do przesyłki dowodu zakupu (paragon) i karty gwarancyjnej.

1.5 Klient dostarcza towar na swój koszt, na adres firmy: AGADOL, WOJSKA POLSKIEGO 52 C, 56-400 OLEŚNICA.  W przypadku odsyłania przesyłek Pocztą Polską prosimy o wykupowanie opcji "Sprawdzenie przesyłki", abyśmy mogli sprawdzić jej stan po dotarciu do naszego magazynu.   

Magazyn przyjmuje zwroty w godz. 9.00-15.00.

1.6 Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, oprócz kosztów związanych z odesłaniem towaru, na numer rachunku bankowego, który został podany przez klienta. 

1.7 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny na aukcji, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

1.8 W przypadku zwrotu towaru z zamówienia z darmową przesyłką powyżej 2000 zł, Sprzedający ma prawo odliczyć adekwatne koszty przesyłki od kwoty zwrotu. 

1.9 W przypadku, gdy towar został zakupiony na fakturę VAT, do klienta zostanie wysłana korekta faktury VAT. 

1.10 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy są przedsiębiorcami (towar zakupiony na firmę),  a także nie dotyczy zwrotu towarów, które zostały przygotowane na indywidualne zlecenie ( umywalki bez/z otworem na baterię, kabiny prysznicowe i wanny produkowane pod zamówienie).

1.11 Zwrot środków realizowany jest przelewem, na numer konta wskazany przez Kupującego. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem i do paczkomatów. 

1.12 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm. art. 12 ust. 1 pkt 9).

1.13. Jeżeli zwrócony produkt nie będzie się nadawał do ponownej sprzedaży jako pełnowartościowy produkt, będziemy zmuszeni potrącić odpowieni procent kwoty zwrotu ( brak oryginalnego opakowania 20 % wartości zamówienia, brak folii zabezpieczających 15 % wartości zamówienia, widoczne zabrudzenia opakowania 15 % wartości zamówienia )

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

AGADOL ŁAZIENKI RYSZARD JASIK
KRZECZYN 81
56-400 OLEŚNICA
Dodatkowe informacje

 

  1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem przedsiębiorstwa lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub na adres mailowy   sklep@agadollazienki.pl 
  2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: -imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, -datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, -przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, -zdjęcia/opcjonalnie filmik jeżeli zdjęcie nie uwzględnia/pokazuje wady  reklamowanego produktu, -wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
  4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

WAŻNE INFORMACJE:

 Kupujący jest zobowiązany sprawdzić produkt pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń w trakcie odbioru towaru od sprzedawcy.

Gwarancją NIE SĄ objęte:  

Mechaniczne uszkodzenia produktu np. uderzenia, obicia, zarysowania, potłuczenia powstałe zwłaszcza na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad składowania i przechowywania wyrobu.   

Uszkodzenia na skutek nieprawidłowego montażu, konserwacji, samodzielnych przeróbek, jak również powstałe przez zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej (zaleca się stosowanie odpowiednich filtrów).

Uszkodzenia wynikające z używania niewłaściwych preparatów (środków zawierających aceton, kwasy, związki aluminium, jony chlorku, substancje żrące, ścierne, rozpuszczalniki, proszki, wybielacze, alkohole itp.) i szczotek do mycia produktu.

Wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych.

Wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego. 

Braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze.

Części eksploatacyjne tj. ulegające naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji produktu, podlegające okresowej wymianie w produktach danego rodzaju - w przypadku kabin prysznicowych są to: elementy jezdne, uszczelki i zawiasy; w przypadku systemów prysznicowych to: baterie zasilające i filtry;  w przypadku brodzików są to: maskownice odpływu, kratki ściekowe dołączone do zestawu itp.;  

W przypadku zgłoszenie reklamacyjnego dotyczące braku jakiekolwiek elementu montażowego produktu jest niezbędne zdjęcie pokazujące , że brak został stwierdzony przed montażem. 

Kompletność i jakość towaru należy sprawdzić bezpośrednio w otrzymania dostawy. W przypadku nie spełnienia tego warunku reklamacje z tytułu braków i uszkodzeń mechanicznych mogą zostać nieuznane.  

Przystąpienie do montażu produktu jest równoznaczne z brakiem stwierdzenia jego widocznych wad oraz oznacza, iż produkt zawiera wszystkie wymagane elementy zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. 

Product added to wishlist
Produkt dodany do porównania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby dostarczyć najlepszych możliwych wrażeń związanych z korzystaniem ze strony. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację.